Flexi Lexi Australia You've Been Spotted Flexi Sports Bra

$75.00

Flexi Lexi Australia Kids Flamingo Flexi Leggings

$69.95

Flexi Lexi Australia Flamingo Flexi Yoga Leggings

$119.95

Flexi Lexi Australia Pink Leopard Biker Shorts

$79.00

Flexi Lexi Australia Lola Black Biker Shorts

$79.00

Flexi Lexi Australia Pink Leopard Biker Shorts - Kids and Minis

$49.00

Flexi Lexi Australia Baby Pink Amber Bralette

$49.95

Flexi Lexi Australia You've Been Spotted Leopard Flexi Pants

$119.95

Flexi Lexi Australia Watermelon Flexi Pants Kids and Minis

$69.95

Flexi Lexi Australia Watermelon Flexi Pants

$119.95

Flexi Lexi Australia Pineapple Flexi Pants Kids and Minis

$69.95

Flexi Lexi Australia Pineapple Flexi Pants

$119.95

Flexi Lexi Australia Pineapple of My Mat Flexi Yoga Mat (Adults and Kids)
From

$90.00

-

$120.00

Flexi Lexi Australia Pardon My Frenchie Mini Flexi Pants

$69.95

Flexi Lexi Australia Pardon My Frenchie Flexi Pants

$119.95

Flexi Lexi Australia Orange of My Eyes Flexi Pants Kids and Minis

$69.95

Flexi Lexi Australia Orange of My Eye Flexi Pants

$119.95

Flexi Lexi Australia No Dramas Only Llamas Flexi Yoga Mat
From

$90.00

-

$120.00

Flexi Lexi Australia Mini Lexi Bralette - Black

$39.95

Flexi Lexi Australia Mini Lexi Bralette - White

$39.95

Flexi Lexi Australia White Lexi Bralette

$49.95

Flexi Lexi Australia Black Lexi Bralette

$49.95

Flexi Lexi Australia Coral Pink Flexi Dancer Leggings Kids and Minis

$75.95

Flexi Lexi Australia Coral Pink Flexi Dancer Leggings

$119.95